Nyt fra bestyrelsen

 

Dagsordener og referater.


Bestyrelsesmøde mandag den 13 december 2021.

De to fonde som roklubben får penge fra ophører, så der skal derfor oprettes en støtteforening.

Der oprettes en konto samt et depot. Jens Kristian Madsen står for den del.

Der er mulighed for at oprette en støtteforening, hvor de to fondes penge tilgår roklubben.

Midlerne fra fonden ønskes bruges til materiel, ikke den daglige drift.

Vi har modtaget 20.000 byfestkomiteen, for den hjælp roklubben har ydet ved forskellige arrangementer.

 

Bestyrelsesmøde  d. 9/11- 2021  – kl. 17.00

 

 • Økonomi & medlems status. (Jørgen) 126.868,21 kr- 116 medlemmer.
 • Ro spinning er startet op – kører det, eller er der problemstillinger? (Kenneth)                Pop-op hold med Birgitte og evt. Anne ved behov (Nyt medl. Lotte er instruktør udd.)           Solvejg´s mandagshold kører med hjælp fra Lars K.  –  Tre formiddagshold kører som vanligt.

Holdene kører med næsten fuldt hold. Medlemmerne byder ind på ledige pladser. Der laves en sms med information, så medlemmerne kan finde de ledige pladser. Jørgen sætter det på hjemmesiden. Kenneth laver et opslag på Facebook.

 • Corona situationen pt. og den stigende udvikling – Kan / bør vi gøre mere for at være på forkant? (Kenneth) Vi følger de regler som forskrives.
 • Opfølgning og tilbud på nøglesystem (Jørgen) system til porten koster 11. 875. Det er et nøgle brik system. Der findes forskellige nøgler/brikker. Selve nøglesystemet koster 21.154,06.

Tommy har et tilbud på et andet system. Memberlink, det indeholder mulighed for et lås system-  regnskabs-/bogføring – sms- det koster 27-28 kr pr medlem om året.

4000 kr i opstart. Tommy/Axel undersøger hvad det vil komme til at koste på års basis.

Jørgen laver en liste med hvad det koster nu om året.

 • Gennemgå hvilke kontaktpersoner til hhv.: DFiR og DGI, både på landsplan og kreds Nordjylland                               – og til Byfestkomiteen. (Jørgen) DGI-Tommy. DFIR-Axel. Byfestkomiteen-Kenneth. 23/11 i spar nord.
 • Opfølgning på andet foreningssystem som Nibe Roklub anvender /evt. alternativer (Tommy / Axel). Det er gennemgået.
 • ”Se mit Ro-vand” arr./ begivenhed i 2022 – Nordea Fondens pulje kan søges op til 10.000 kr. Hjælp fra DGI-konsulent med div. (Kenneth / Gitte) Kenneth vil spørge et medlem om det var noget han vil være med til at lave.

Vi vil i det nye år lave en event kalender. Opstart efter vintrene. Osv. Svømning lagt ind på hjemmesiden.

 • Tradition: Lucia lys-optog på Kanalen i december. (Kenneth) Det er afholdt to gange. 13 december.

   Der besluttes at vi afventer situationen med Corona.

 • – Kan det være en idé at få et prisoverslag på at opsætte Troldtekt lofts-plader i vores klublokale, for at forbedre akustikken. Axel undersøger hvad nogle lydplader koster.

Jørgen og Kenneth spørger Per Amtoft hvad han tænker af muligheder.

Jørgen spørger om der er nogle i bestyrelsen som gerne vil i Vesthimmerlands fritidsråd.

Idrætsrådet bliver sikkert nedlagt.

Facebook venner på rospinning.  Der er en del som ikke er medlemmer. Vi lader dem stå.

 

Bestyrelsesmøde d. 7/9- 2021  – kl. 17.00

 • Økonomi & medlems status (Jørgen) 133.994 kr i kassen. Udgifter 8000-10000 kr overskud på året 18.000- brugt 6000 kr på en ny vandvarmer. 2000 kr til computer til rospinning. 112 medlemmer. Gebyr fremadrettet 986 kr til banken.
 • – Ny lås på porten til Kajakhallen (Jørgen) problemer med låssystemet- den er svær at låse. Der sker at porten ikke bliver låst. Jørgen kontakter nassau om der kan gøres noget. Der undersøges om der kan sættes el på. Der undersøges flere muligheder.
 • fra Limfjordsmusset om Roklubbens deltagelse i Maritim Festival mandag d.13/9 (Kenneth)

Foreslår at fremrykke og afholde den sidste klubaften denne aften.

Der laves et facebook opslag. Grillen tændes kl 17-19. Bestyrelsen kommer og bakker op.

 • Annoncere via sms, og opslag på div. Fb grupper.
 • Optænde grill denne aften 17-19.
 • Skilte om Sikker sejlads (Kenneth) Der sendes bud efter materialet.
 • Nyt Forenings-system (Tommy) Tommy fortæller om en system der hedder meberlink. Det er et styringssystem som kan deles i to kategorier. Regnskab-kontingent m.m/-hjemmeside-medlemmer osv. Der tages kontakt til Nibe roklub, da de har systemet. Tommy ringer til dem. Axel kontakter en anden udbyder for at høre/se forskellen.
 • Standerstrygning i Oktober (Kenneth) afholdes inden vinter reglementet. Afholdes fredag den 1 oktober kl 16.30. Der serveres suppe-flutes.
 • Corona situationen pt. (Kenneth)
 • Er der noget vi skal have tilbageført / ændret tilbage.
 • Sprit dispensere o.l. bibeholdes ?

Sprit bibeholdes-Bord m.m fjernes.

Rospinningsmaskinerne rengøres som vanligt.

 • Svømmehallen i Rønbjerg er lejet den 3. onsdag i marts-april-maj. 2022. 18.30-20.30.
 • Lakering af ro båden. Det tager 2-4 timer i alt. Axel kigger på opgaven. Lak købes.

 

Bestyrelsesmøde fredag den 4 juni 2021.

 1. Konstituering af ny bestyrelse.

Formand: Kenneth Richardt Jensen.

Næstformand: Axel Holger Pedersen.

Kasserer: Jørgen Birk.

Sekretær: Gitte Thodberg.

Bestyrelsesmedlem: Tommy Jespersen.

Revisor: Lars Marquart.

Suppleant: Birgitte Lindhardt

Jens Kristian Madsen

 1. Peter Bengtson og Magdasminde fonden. Fonds penge som kan søges til roklubben.
 1. Orientering af medlemstal. 96 betalte medlemmer. Der forventes tilgang i løbet af sommeren.
 1. Økonomi. 140.000 i kassen. Forventet omkostninger 25.000.
 1. Indvielse af coastelbåd evt lørdag den 19 juni. Niels og Birgitte kan. Det annonceres først 2-3 dage før af hensyn til vejret, samt corona restriktioner. Det forventes at blive afholdt kl 11.00. Der serveres øl-vand.
 1. Test af oppustelige veste. Vi har 3 patroner, fra tryg fonden. Vand temperaturen er ved at være 17-18 grader, så de kan prøves af.

 

Ordinær Generalforsamling søndag den 30. maj 2021 kl. 10.00

17 medlemmer deltog i generalforsamlingen.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent                       Jens Chr. Madsen, valgt til dirigent.
 1. Formandens beretning for 2020            Annette Leffers.
 1. Fremlæggelse af regnskab for 2020              Jørgen Birk.
 1. Valg til bestyrelse samt suppleanter:

Bestyrelsen:         På valg er:

Annette Leffers                                                  Modtager ikke genvalg

                                                         Tommy Jespersen valgt til bestyrelsen.

Inge Boller                                                         Modtager ikke genvalg

                                                      Axel Holger Pedersen valgt til bestyrelsen.

Jørgen Birk                                                         Modtog genvalg.

Suppleanter:

På valg er:

Jens Christian Madsen                                      Modtog genvalg.

 1. Valg af revisorer:

På valg er:

Tonni Iversen (Udmeldt af klubben)      Lars Marquart valgt til revisor.

 1.  Evt.

 

Formandens beretning – Løgstør Roklub 2020


Det er det mest mærkværdige år, der skal skrives beretning om. Ingen standerhejsning og ingen fælles rengøring af Klubben. Generalforsamlingen måtte vente med at blive afholdt til 14. juni i
lånte lokaler, så vi kunne overholde myndighedernes krav om afstand mv. Standerstrygningen kunne vi heller ikke mødes om, så den blev filmet og lagt ud til medlemmerne.
Generelt har hele denne sæson budt på ændringer jævnligt, så klubben overholdt reglerne i forbindelse med COVID-19. Bl.a. blev klublokalet inddraget til rospinningrum, så arealkrav kunne
opfyldes. Efterfølgende blev Klubben lukket ned som foreskrevet.
Alle vores tidligere tiltag med sociale arrangementer mv. har vi ikke kunnet følge op på, så sæsonen har været meget tam. Forhåbentlig er der lys forude!
Lyspunktet for Løgstør Roklub i dette år, har været indkøb af en Coastalbåd. Klubben fik tilskud fra DIF/DGI’s Foreningspulje, Jutlanderbank, Bengtsson Fonden samt Vesthimmerlands
Materialetilskudspulje. En fantastisk båd, som der givetvis vil blive rift om i den kommende sæson.
Medlemstal:
Medlemstallet er pt. 93
Sidste sæson var det 135
Både på vandet:
Kajakker på vandet: 364 mod 517 i 2019
Robåde/roere på vandet: 53 mod 92/253 mod 446 i 2019
Coastalbåden: 12 gange på vandet/24 roere
Rospinnere: 603 mod 1388 i 2019
SUP: 106 mod 197 i 2019
Tallene taler deres tydelige sprog – det har været en meget atypisk sæson.
Der skal lyde en tak til alle medlemmer for jeres forståelse for alle bestyrelsens mange ændringer af retningslinjer gennem sæsonen. Lad os håbe, at vacciner m.m. kan gøre den kommende sæson til et brag af en sæson. Løgstør Roklubs bestyrelse krydser fingre for, at I alle stadig vil være medlemmer af klubben trods pandemiens indgreb i vores klubliv.

Bestyrelsesmøde tirsdag den 27. april 2021 kl. 10 – virtuelt. 

 

 1. Økonomi. v/Jørgen. 95.076 kr. i kassen. Udgift på cirka 18.000. Konto koster 960 kr. om året i banken, da det er en forening.
 2. Evaluering af Standerhejsning og rengøringsdag. v/Annette. Det gik godt med både standerhejsning og rengøringen.
 3. Generalforsamling – dagsorden. v/Annette og Jørgen. Foreløbig dagsorden var sendt ud til bestyrelsen, og denne blev gennemgået af bestyrelsen.
 4. Åbning af klubbens lokaler. v/Annette. Der er gjort rent. Der må være max. 10 personer indendørs, der skal luftes ud, og udsuget skal sættes i gang. Endvidere gælder retningslinjerne for rengøring efter brug stadig. Romaskinerne, som er flyttet over i det gamle rospinningsrum, må ikke benyttes. Annette sætter sedler op.
 5. Demodag med manuelt oppustelige veste. v/Annette og Jørgen. Udskydes til vandtemperaturen bliver varmere. Efter generalforsamlingen.
 6. Søsætningsarrangement af Coastalbåd. v/Annette. Arrangeres den samme dag som afprøvningen af de oppustelige veste. Efter generalforsamlingen.
 7. Diverse henvendelser: Nibe Roklub – Coastalbåden, Polterabend. v/Annette. Nibe roklub har prøvet vores Coastalbåd sammen med Birgitte. Løgstør Roklub tilbyder ikke udlån til private arrangementer som Polterabend osv.
 8. Hvad sker der i Vesthimmerland – Jørgen vil gerne lave et ugentlig opslag på den side. Kenneth og Jørgen laver nogle opslag på forskellige medier.

 

Nye ro- og kajakhold etableres med Lars Marquart og Jørgen Birk. Tommy Jespersen uddannes til kajakinstruktør og træder til, når han er uddannet.

Birgitte, Anne og Niels er instruktører SUP-board.

 

Bestyrelsesmøde tirsdag den 16. marts kl. 18.30 – virtuelt

 

 1. Økonomi og medlemstal. v/Jørgen 102.157 kr. -130 medlemmer.
  2. Orientering om opringning fra Kommunen: Kultur- og Fritidsudvalget. v/Annette. Opringning ang. trivsel i klubben. Om der har været medlemsflugt, eller om det har været muligt at holde på medlemmerne. Dette kan først måles omkring maj-juni måned.
  3. Orientering om Coastalbåden – besøg af leverandøren. v/Jørgen. Thomas fra bådebyggeriet har været på besøg for at skifte riggen. Der er gjort opmærksom på, at overdeles glasfiber ikke var 100 procent flot i finishen. Thomas har poleret Coastalbåden, så den er blevet flot.
  4. Rospinningslokale/klublokale! Hvordan planlægger vi en kommende åbning? v/Annette.
  Rospinnerne/maskinerne skal flyttes tilbage til gammelt lokale, blandt andet for at vi kan bruge klublokalet i sommeren. Hvis der kommer nye lempede restriktioner, og vi er længere henne i foråret, flyttes romaskinerne, så vi afventer situationen.
  5. Rengøring af Klubben? Kan vi indkalde mindre grupper af medlemmer? v/Annette.
  Bådhallerne trænger til en rengøring. Der skrives ud til medlemmerne om en hjælpende hånd. Der lægges datoer ud. Det tager 1- 1 ½ time i alt.
  6. Standerhejsning og Generalforsamling – hvad gør vi? Herunder genopstilling til bestyrelsen. v/Annette. Hvis der kommer nogle lempelser, kan vi afholde en udendørs standerhejsning, ellers laves der en video af Jørgen, som sætter flaget op. Generalforsamling må vente.
  Annette er på valg, Annette genopstiller ikke – Jørgen er på valg – Inge er på valg og genopstiller ikke.
  7. Nye tiltag: Oarboard – https://www.oarboard.com/buy-now/ v/Jørgen og Inge. Den koster 10-12.000 kr. Det er en dyr investering og ikke så velegnet til klubbrug. Så vi tænker ikke, det er en god investering.
  8. Evt. ansøgning om tilskud til ovenstående. v/Annette. Ikke relevant.
  9. Arrangement for demo af oppustelige veste i vand – vi har tre gratis patroner. v/Annette. Vi venter til vandtemperaturen er bedre i slutningen af maj.
  10. Korttursstyrmandskursus – Birgitte. v/Annette. Birgitte vil gerne lave et korttursstyrmandskursus – så der er flere, som kan styre.
  11. Robåden i Grejbanken. Hvad gør vi med den? v/Jørgen og Annette. Kan den evt. sælges. Jørgen mener ikke, at den kan sælges, så den skal smides ud. Den skal saves over og køres på renovest. Jørgen beder om hjælp til dette.
 2. Evt. Klubben skal lige huske på at holde et søsætningsarrangement, når Coastalbåden skal i vandet. De officielle skilte om Covid-19 bliver hængende i vinduerne, resten tages ned.

 

Bestyrelsesmøde mandag den 26. oktober 2020 

 1. Økonomi. v/Jørgen. 134.138.41 kr. i klubben. 132 medlemmer. Udgifter resten af året, så ender vi på cirka 110.000 kr.
 2. Coastalbåd: A) Afhentning. B) Udendørsarrangement med pressedækning, hvor Coastalbåden tages i brug. Nye restrektioner: forsamlingsforbuddet er nu på 10 personer!! v/Jørgen og Annette.
  Coastalbåden er klar. Årer i KBH. Vogn måske i Spanien. Prøver at få den sendt direkte til os. Håber den er klar til afhentning tirsdag i næste uge. Skal betales nu. Faktura skal sendes til Vesthimmerlands Kommune og til Jutlander Bank. Forsamlingsforbuddet giver forhindringer i forhold til festivitas af søsætning af Coastalbåd. Vi venter til foråret. Der laves et arrangement til den tid.
 3. Standerstrygning. Kan vi stryge standeren samtidig med ibrugtagning af ny båd? v/Annette
  Ikke muligt pga. forsamlingsforbuddet. Standerstrygningen bliver filmet og lagt på FB af Annette og Jørgen.
 4. Rospinning. Orientering om udlån af skumsæder, rengøringsturnus samt formiddags- onsdagsholdet/Eva. Nye restrektioner: brug af mundbind!! v/Annette
  Det fungerer. Rengøring fungerer. Onsdagsholdet forsætter uden Eva i en periode.
  Myndighederne herunder Vesthimmerlands kommune kræver mundbind til og fra rospinning.
 5. Gæstegrupper til rospinning – hvilken holdning har bestyrelsen til dette? Specielt efter de nye restriktioner og anbefalingen med at begrænse sociale kontakter. v/Annette.
  Dette er ikke muligt pga. Covid-19. Vi må desværre vente med større events, samt andre tiltag med større forsamlinger.
  Der lukkes ned for disse tiltag indtil videre. Det er dog stadig muligt at sende sms eller lave FB-opslag, så ikke-medlemmer kan komme og prøve en rospinningstime. Dette for at få nye medlemmer til klubben.
 6. Orientering om reparation af utæt tag. v/Jørgen.
  Taget virker tæt, efter udskiftning af 5 plader. Generelt kan taget ikke holde tæt ved slagregn. Ved hver blæsevejrsdag kommer der nye mulige huller pga. af slid. Jørgen og Per har lavet skaden.
  7. Svømmehal 20/21. v/Jørgen
  Leje af svømmehal. Kun 3-6 deltagere pr. gang i sidste periode. Reserveret 24. marts, 21. april og 19. maj. Onsdag møde i Landdal Rønbjerg. Jørgen vil gerne reservere søndag formiddag.
 7. Fastlæggelse af nyt bestyrelsesmøde. v/Annette
  7. december kl 17.00-19.00.

9. Hvad gør vi ved den gamle robåd? Udsmidning eller til pynt udendørs?
Foreløbigt bliver den sat ud i morgen.
10. Evt.

 

Bestyrelsesmøde mandag den 21. sept. 2020 


1. Besøg fra Jutlander Bank – fotografering
Annette og Jørgen deltog i overrækkelsen
2. Økonomi samt orientering om Coastalbåd. v/Jørgen
Klubben har modtaget 15.000 kr. fra DIF, 14.000 kr. fra Magdas Minde Fonden og vil efterfølgende
modtage 15.000 kr. fra Jutlander Bank samt 10.000 kr. fra Materialetilskudsfonden (Kommunen),
så Coastalbåden er bestilt.
Klubbens beholdning er pt. 137.000 kr., og vi er 127 medlemmer
3. Børneattester. v/Jørgen
Bestyrelsens medlemmer samt alle instruktører skal have ”Børneattester” – disse fornyes hvert
tredje år.
4. Orientering om lokale og rospinningshold mv. v/Jørgen
Ergometrene er flytter til klublokalet – holdstart 21. september. Midlertidigt klublokale er etableret
i rospinningslokalet.
5. Referat fra DGI’s Årsmøde. v/Kenneth
Ny formand for DGI Nordjylland blev kandidaten fra Aars Peter Otte Yde Thomsen.
6. Spørgeskema fra DFfR – udfyldes sammen. v/Annette
Annette svarer på spørgeskemaet på Klubbens vegne.
7. Udlån af materiel til Bjarne Bak søndag den 27. sept. v/Annette
Bjarne Bak låner 5 kajakker og 2 SUP-boards. Bjarne står selv for reservationen.
8. Orientering om det videre arbejde med klubhus. v/Jørgen
Der arbejdes videre i løbet af vinteren. Jørgen, Birgitte og Annette deltager i dette udvalg.
9. Orientering om opringning fra DGI ang. SUP tiltaget i LR. v/Annette
Annette er blevet kontaktet af DGI, da en journalist ønskede at høre om vores succes med at tage
SUP-boards ind i Roklubben.
10. Fastlæggelse af kommende bestyrelsesmøde. v/Annette
Næste møde afholdes mandag den 26. oktober kl. 17-19.
11. Evt.
Manuelt oppustelige svømmeveste er testet af det svenske firma Baltic, og vestene kan bruges
igen, da man ikke fandt fejl. Klubberne er blevet tilbudt ekstra patroner, så vi selv kan afprøve
nogle af vores veste. Annette har bestilt 10 patroner, og når de leveres, kontaktes nogle roere, så
vestene kan afprøves.
Annette har bestilt Corona-plakater samt små klistermærker til ergometrene.
Spinningsinstruktører instrueres i udsugningen. Der kan hentes en APP til at fjernstyre varmepumpe.

 

Bestyrelsesmøde mandag den 31. august 2020 


1.Økonomi og medlemstal. v/Jørgen
135.000 i kassebeholdningen.
127 medlemmer.
13.000 i forventet udgifter resten af året.
2. Hvad nu? Hvordan afslutter vi året? Fælles arrangement? v/Annette
Standerstrygning afholdes som et udendørsarrangement med grillpølser. Afholdes sidst i
september. Afholdes med 2 dages varsel, hvis der loves godt vejr.
Klubarrangement: lørdag den 5. september – Silkeborg. Hvis vejr og vind er okay. Jørgen laver et
opslag på FB.
3.Rospinning? Hvad gør vi i disse COVID-19 tider? v/Annette
Forslag fra Jørgen. Vi flytter 7 maskiner ind i klubhuset. Der er mulighed for at holde den
rigtige afstand. Jørgen har lavet en planche med den korrekte opstilling. Udsugning
installeres. Det koster 12-1300 kr. i XL. Det tager ca. en time at rense luften i lokalet. Jørgen
spørger Ole Guldvang om hjælp til at installere dem.
Varmepumpe sms tilkøbes til 700 kr. årligt som mere udgift.
Instruktørerne informeres om de nye planer for rospinning af Jørgen.
Jørgen og Kenneth flytter maskinerne og gør lokalet klar.
4.Godkendelse af svømmeveste? Tro- og love erklæringer? v/Jørgen
Alle klubbens svømmeveste er godkendt. Oppustelige tjekket og prøvet af. Private tjekket,
dem som mangler tjekkes den 15. september.
2 medlemmer mangler at skrive under på tro- og loveerklæring. Jørgen får de sidste
skrevet under.
5. Vedligehold af udendørsareal – græsslåning. v/Kenneth
Græsslåning fungerer, hvis der bliver brug for assistance, skriver Kenneth et opslag på FB. Ukrudt
er brændt af.
6. Årsmøde DGI 14/9-20. v/Annette
Valg af formand i Nordjylland 14. september. Lars Marquart og Kenneth deltager. Klubben har 3
stemmer. Der laves, hvis muligt, en fuldmagt på den sidste stemme. Vores stemmer går til Benny
Hansen.
7. Hjemmesiden. v/Annette og Jørgen

Hjemmesiden skal tjekkes/opdateres. Der mangler den sidste beretning. Jørgen og Anette får den
opdateret i fælleskab.
8. Orientering om ansøgning(er). v/Jørgen
Ansøgning til Coastalbåd. Ansøgninger:
30.000 kr. i Jutlanderbank.
10.000 kr. i Vesthimmerlands Materialetilskud.
20.000 kr. Peter Bengtson.
Bevilget:
15.000 DIF/DGI
Forslag til navn til Coastalbåden: Jutlanderbank eller Jutlander, hvis LR modtager penge fra
banken.
9. Event i Hadsund 12/9-20. v/Annette
12/9 Invitationen sendes ud på FB. Der er tilmelding.
10. Orientering om diverse henvendelser mv. v/Annette og Jørgen
Bjarne Bak: er informeret om, at han kan låne 8 kajakker. Skal have 2 øvede
kajakroere/instruktører med på turen, som forgår på kanalen. Er fjorden under 12 grader skal alle have våddragt på. Reglementet skal overholdes.
Besøg fra Amager: God respons.
Ålborg dameklub har meldt fra.
Morgenroerne har afslutning den 18/9 kl. 17 i klublokalet.
Forespørgsel fra en efterskole: er ikke muligt.
Forespørgsler:
2 stk. kajak.
1 robåd, men kunne ikke svømme.
1 kajak-SUP
1 nyt medlem på vej.
Vi har 5 stk. privat pladser til kajak ledig.
11. Evt.
Der er mulighed for indkøb af opvaskemaskine til foråret. Jørgen.

Der skal rettes navne på bestyrelsen postkassen/tavlen. Jørgen.
Punkt til næste møde: familiesup- sit on top kajak m.m. nye tiltag.

Bestyrelsesmøde den 21. juni 2020

 1. Konstituering. v/Annette
  Bestyrelsen konstituerede sig: formand Annette Leffers, næstformand Inge Boller, kasserer
  Jørgen Birk, sekretær Gitte Thodberg, på sigt overtager Kenneth Jensen den daglige brug af
  hjemmesiden (Jørgen hjælper Kenneth i gang)
  2. Evaluering af Generalforsamlingen. v/Annette
  Positivt med stort fremmøde.
  3. Genåbning af klublokale, bad, toiletter og ro-ergometre. Plan for genåbning. v/Annette
  Gennemgang af planen for fortsat forsigtig genåbning af klubben. Når alt er klart, sendes
  sms ud til medlemmerne, og retningslinjerne lægges på hjemmesiden.
  4. Præcisering af regler for udlån af materiel til klubbens medlemmer vedrørende
  ”familiearrangementer”. v/Jørgen & Annette
  Ændringsforslaget føres til Løgstør Roklubs reglement:
  Løgstør Roklubs materiel kan udlånes til klubbens medlemmer efter aftale med bestyrelsen. Der vil
  blive taget behørigt hensyn til, hvor lang tid udlånet drejer sig om, om udlånet er uden for eller i
  rosæsonen, samt om det kolliderer med klubarrangementer. Det vil være medlemmets egen
  forsikring, der skal dække evt. skader.
  Endvidere har klubbens medlemmer, efter aftale med bestyrelsen, mulighed for at tage familie og
  venner med på en ”prøvetur” på ca. 2 timer med udgangspunkt fra Roklubben. Til sådanne ture
  kan der maximalt reserveres 8 klubkajakker, og der skal være erfarne roere eller instruktører med
  på turen. Der skal naturligvis tages hensyn til klubarrangementer, og det vil også her være
  medlemmets egen forsikring, der skal dække evt. skader.
  (første afsnit står i reglementet pt.)
 2. Mulighed for opvaskemaskine i klubkøkkenet? v/Annette
  Jørgen undersøger køb af opvaskemaskine hos Midtfjord El.
  6. Ro-sammen-aftener. v/Jørgen & Annette
  Alle klubbens medlemmer har mulighed for/opfordres til at indkalde til ro-sammen-aftener.
  Brug gerne klubbens Facebookside.
  7. Klubarrangementer. v/Annette
  I løbet af sommeren vil der blive arrangeret et par grillaftener samt lavet et
  pizzaarrangement.
  8. Klubture. v/Jørgen
  Der vil blive arrangeret et par klubture. Turene vil blive slået op med kort varsel, så der kan
  tages hensyn til vejr og vind.
 3. Ansøgning om tilskud til Coastalbåd. v/Annette og Jørgen
  Der arbejdes på at søge et tilskud hos Jutlander Bank.
  10. Børneattester – Gitte & Kenneth. v/Jørgen
  Der indhentes børneattester på Gitte og Kenneth. Alle instruktører og resten af bestyrelsen
  er der indhentet attester på.
  11. Økonomi. v/Jørgen
  Kassebeholdning 135.000kr – medlemstal 115
  12. Evt.
  Udendørsarealer – græsplænen samt terrassen!!
  Kenneth slår græsset og laver derefter et opslag om hjælp til yderligere græsslåning på
  Facebook.
  Gitte renser terrassen.
  Jørgen, Inge, Kirsten og Annette står for den sidste rengøring af klubben, så vi kan fortsætte
  den forsigtige genåbning.

 

Ordinær Generalforsamling
søndag den 14. juni 2020 kl. 10.00

Referat:

Dagsorden:
1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Birgitte Lindhard
Birgitte Lindhard valgt
2. Formandens beretning for 2019 Annette Leffers
Annette fremlagde beretningen
3. Fremlæggelse af regnskab for 2019 Jørgen Birk
Jørgen fremlagde regnskabet

4. Valg til bestyrelse samt suppleanter:
På valg er:
Eva Søjberg modtager ikke genvalg

Bestyrelsen foreslår Gitte Thodberg

Gitte Thodberg valgt
Kristine Ingemann Petersen modtager ikke genvalg

Bestyrelsen foreslår Kenneth Jensen

Kenneth Jensen valgt

Suppleanter:
På valg er:
Birgitte Lindhard modtager genvalg
Birgitte Lindhard valgt

5. Valg af revisorer:
Gitte Thodberg,
hvis hun bliver vagt til bestyrelsen Bestyrelsen foreslår Bjarne Svendstrup
Bjarne Svendstrup valgt

6. Opdatering af Løgstør Roklubs Love Annette Leffers
Annette fremlagde bestyrelsens forslag til ændringer. Revideringen godkendt af
generalforsamlingen.

7. Ændring af kontingent fra 500kr. til 550kr. Jørgen Birk
Punktet udsat til 2021 pga. COVID-19. Kontingentet for 2020/21 er uændret.

8. Evt.
Stig Freilev opfordrede bestyrelsen til at få gennemgået de forskellige satser for kontingent
– specielt kontingentet for juniorer samt familiekontingentet. Punktet tages op på
generalforsamlingen i 2021.
Bjarne Bak og Benny hjælper med at få tjekket alle klubbens svømmeveste samt
medlemmernes private veste.
Bjarne Bak spørger om lån af alle kajakker den 27/9 2020 til en tur, som han er ved at
arrangere. Det kræver hjælp fra klubben, dette tages op i bestyrelsen.
Der takkes for det store fremmøde og et godt møde.

Generalforsamling søndag den 14. juni 2020

Formandens beretning – Løgstør Roklub 2019


Trods de mærkelige tider, som vi befinder os i, vil jeg traditionen tro begynde beretningen med vejret.
Vejret
Sommeren 2019 blev lidt af en nedtur efter braget af en sommer i 2018.
I 2019 fik vi i Vesthimmerlands Kommune færre solskinstimer 1645 timer mod 1832 i 2018, mere nedbør 968 mm mod 640 mm og middeltemperaturen var 8,8 grader. I det nordjyske fik vi lavere
middeltemperatur og færre solskinstimer end gennemsnittet på landsplan. Lad os håbe på bedre vejr her i 2020.
Kajakker på vandet: 517 i 2019 mod 668 i 2018
Robåde/roere på vandet: 92/446 i 2019 mod 104/506 i 2018.

Trods nedgang oplevede jeg, at der var mere aktivitet omkring
robådene/var mere synlige – håber det fortsætter.

Rospinnere: I 2019 1388 mod 2304 i 2018
SUP-board: 197 i 2019
Medlemstallet var 135, da jeg skrev beretningen, som jeg forventede at bruge til generalforsamlingen den 29/3.
I sidste sæson var medlemstallet 149
Danmark blev lukket ned 11/3 om aftenen, og Covid-19 ramte os og dermed også en ændring i medlemstallet, så pt. er vi 114, og der er 4-5 nye medlemmer på trapperne.
Alt i alt ser det fornuftigt ud, men vi håber da på, at flere vil få øjnene op for glæden ved livet på vandet samt også på de sociale arrangementer, som vi holder i klubben.
Årets gang
I løbet af året har bestyrelsen bl.a. arbejdet med at:
· færdigredigere Løgstør Roklubs Reglement, hvor klubben fik sat fokus på sikkerheden
herunder svømmekravene samt at få styr på svømmeveste til alle vore aktiviteter på
vandet – herunder også private svømmeveste.
· få forsikringerne opdateret, så roere/robådene blev forsikret på rigtig vis.
· få svømmehalstimer i Rønbjerg Svømmehal, så der blev mulighed for både svømmetræning
og redningsøvelser for kajakroere.
· få redigeret Klubbens Love, så de er tidssvarende.
· udarbejde høringssvar til Vesthimmerlands Lokalplan nr. 1067 – Det nye Løgstør.

 • skrive ansøgning til DIF/DGI’s foreningspulje om Coastal-både, men desværre fik vi afslag.
  Der må prøves igen andre steder.
  · undersøge muligheden for at få nogle indkøbsfordele for indkøb af klubtøj. Dette viste sig at blive dyrere end forventet, og derfor valgte bestyrelsen at droppe klubtøjet.
  Klubarrangementer
  I 2019 har der været mulighed for at deltage i nogle klubaftener, hvor der også indgik undervisning og leg på vandet. Tak til vores dygtige instruktører! Dette var et tiltag, som en hel del medlemmer
  tog imod, hvilket var rigtig dejligt.
  2019 har også budt på et par klubture bl.a. Lindenborg Å.
  I forbindelse med ibrugtagning af klubbens SUP-boards blev der iværksat et ”Kom og prøv” arrangement ved stranden. Også under Træskibssejladsen afholdt klubben et tilsvarende
  arrangement blot i Kanalen, så klubbens aktivitet blev synlig for forbipasserende. Tak til vores dygtige SUP-instruktører.
  Endvidere har der været nogle enkelte arrangementer med spisning. Et specielt arrangement skal dog nævnes her – vores fantastiske PIZZA-aften, hvor mange medlemmer var mødt op. En utrolig
  aften med stenovnene varmet op til at bage pizzaer til os fremmødte. Der blev sendt lange øjne fra forbipasserende. Forhåbentlig kan et sådant arrangement gentages i den kommende sæson.
  Desværre har vi som klub ikke fået afholdt Luciaoptoget. Luciadagen faldt på en fredag, og der var ikke tilslutning til dette arrangement. Endvidere måtte nytårskuren også springes over, da formanden, som plejer at tage sig af disse arrangementer, var sat ud af spillet pga. brud i albuen.
  Vi må prøve igen næste år!
  I forbindelse med vores samarbejde med DGI og Havkajak Nord stod Løgstør Roklub for et
  arrangement ”Vis dit rovand”. Vi viste med stolthed vores område frem til knap 30 kajakroere fra det nordjyske, hvor Limfjordsmuseet var inddraget med et guidet rundvisning, og hvor der blev roet på Frederiks den VII’s Kanal samt på Fjorden.
  Klubbens medlemmer har også haft mulighed for at deltage i tilsvarende arrangementer i andre klubber. Bl.a. arrangerede Skagen Kajakklub en tur omkring Grenen, hvor et par af vores medlemmer deltog. Gennem disse arrangementer dannes et netværk, og dette giver mulighed for at besøge andre klubber.
  Det er i øvrigt en god idé jævnligt at kigge på klubbens Facebookside samt på hjemmesiden.
  Den 29. februar havde KKL arrangeret en tur gennem Havkajak Nord med udgangspunkt i Løgstør.
  Her havde klubben den glæde at lægge lokaler til arrangementet. 26 kajakker drog på fjord og kanal i ikke alt for godt vejr.
  Nordjysk Ronetværk havde valgt at tage ud fra Løgstør ved deres løvspringstur. Så den 18. april skulle vi igen have taget imod gæster. Denne gang var det robådene, der skulle have været på vandet. Selvfølgelig blev det aflyst, men Løgstør Roklub havde med stor glæde taget imod robåde.
  Vi håber som klub, at et lignende arrangementet kan afvikles på et andet tidspunkt.

Sidst skal nævnes at Løgstør Roklub pt. har tre klubinstruktører, som underviser i kajakkens fortræffeligheder. Det er Jørgen Birk, Kristine Ingemann Petersen og Lars Marquart. Lars videreuddanner sig i den kommende sæson: Teknik I.
Også i SUP-board er der tre uddannede instruktører: Anne Birk, Birgitte Lindhard og Niels Voldbæk.
Hvad angår rospinning, så er Solvejg Jensen, Eva Søjberg, Birgitte Lindhard og Anne Birk uddannet
instruktører. Britta Welling er også uddannet instruktør, men har været syg i en længere periode og dermed ikke haft nogle hold.
Inden så længe vil Solvejg og Birgitte stå for et Korttursstyrmandskursus, så klubben også får
roere, der er uddannet styrmænd.
Genåbningsplanen for indendørs sportsaktiviteter samt brug af lokaler kom sidste weekend, og vi
har naturligvis modtaget mail med vejledninger fra såvel DGI, DIF og DFfR. Vi vil på førstkommende bestyrelsesmøde tage stilling til, hvordan vi griber det an. I får selvfølgelig nærmere besked, når bestyrelsen har lagt en plan for genåbningen på dette felt.
Som alle ved, er det ikke muligt at rospinne for tiden. Rospinningshold med instruktører bliver tidligst aktuelt til efteråret.
Klubbens forsigtige genåbning blev iværksat den 25. april og revideret den 17. maj.
Retningslinjerne for rengøring af materiel samt almindelig færden i klubben findes på hjemmesiden. Vi må passe godt på hinanden, så det er vigtigt, at vi alle har læst opslaget.
Som tidligere år er det nødvendigt, at vi hjælper hinanden med alt det praktiske for at holde kontingentet på det meget lave niveau.
Hvor har det bare været dejligt, at der hver gang, hvor der har været brug for folk til Byfest eller
Bierfest mv. har været nogle af jer, som hurtigt har meldt sig på banen. Tak til alle, der har hjulpet til på den ene eller anden måde!
En stor tak skal der lyde til alle vores instruktører, og en særlig tak til Jørgen for alt arbejdet med svømmehallen -kajakker frem og tilbage mv., og med alt det praktiske.
På bestyrelsens vegne ønskes I alle en rigtig god sæson, og gid vi snart må få normale tilstande!
Annette Leffers
formand

Klub for Roere, Kajakroere, SUP og Rospinning.