Aktiviteter

2022.


Ferielangture for roere, 2er eller 4rer med styrmand.

Skal du med på ferielangtur til Sønderborg i 2022? 
Som de forgangne år, bliver der igen arrangeret to ferielangture med hver tre dages roning og fast overnatningssted. 
Tur 1: Fra torsdag den 30. juni sidst på eftermiddagen til mandag morgen den 4. juli (3 hele dages roning, og afslutning med fælles middag).
Tur 2: Fra mandag den 4. juli sidst på eftermiddagen til fredag morgen den 8. juli (igen 3 hele dages roning, og afslutning med fælles middag). 
Begge ture starter med at vi lærer hinanden lidt at kende over fælles aftensmad og hygge den første dag 


  

 

Lørdag den 19. juni kl. 11:00 døbte vi vores nye coastalbåd og demonstrerede hvordan man udløser de oppustelige redningsveste.

Coatalbåden blev døbt LIVØ.

 

Efter dåb af coastalbåden blev de oppustelige veste demonstret hvordan de virker. 3 medlemmer med vest på springer i kanalen og udløser vesten.

Har du lyst vil Birgitte eller Niels ro en prøvetur med dig.

 


 

Kajak – fællesroning/klubaften.

Hver tirsdag aften kl. 19:00 til ca. 21:00.

Første gang tirsdag 

Vi ror efter evne og vil måske lave 2 hold. Et hold som starter ud med lidt kortere tur (5-6 km.), og et hold for dem der vil ro lidt længere (måske 10 km.)


Forslag til klubture.


 

Årshjul”  Løgstør Roklub 


                                        2022

Januar 

 

  Nytårstaffel – Vi ønsker hinanden godt nytår med lidt boblevand og et stykke kransekage.
Februar 

 

  

 

Efterse alle Klubbens svømmeveste og redningsveste
Marts  

 

 
Svømmehal: Onsdag den 16. marts                                           kl. 18:30 til 20:30

Rengøring – Klargøring til ny sæson

Standerhejsning kl. 10 – Generalforsamling kl. 10.10

April 

 

 
Svømmehal : Onsdag den 20. april                                             kl. 18:30 til 20:30
Maj 

 

  Klubtur: ”Løvspringstur” 

Svømmehal: Onsdag den 18. maj                                              kl. 18:30 til 20:30

Kursus for nye kajakroere

Øveaftener på fjoden mhp. at aflægge prøve/kajakbevis

Juni 

 

  Klubtur: ”Isens Dag” – Ryå Mejeri. Vi ror fra Birkelse eller fra Ryå Bådelaug/Skeelslund  til Ryå Mejeri og retur. Hvis nogle ønsker at ro til Aalborg planlægger man selv hjemtransporten. 

Øveaftener på fjorden mhp. at aflægge prøve/kajakbevis

Juli 

 

  Klubtur: 

Øveaften med redningsøvelser.

August 

 

  Klubtur:
September 

 

  Træskibssejlads – Limfjorden rundt. Hyggeaften i klubben samt en tur på fjorden for at se på træskibene, hvis vejret tillader det. 

Teknikdag i rospinning

Oktober 

 

  Standerstrygning og hygge.
November 

 

   
December 

 

13/12 Luciaoptog – Egen kajak pyntes med lys mv. Vi ror på Kanalen, synger Luciasangen og afslutter med luciabrød, ost og rødvin i klubben.

Limfjordsmuseets jubilæum i 2014

Klub for Roere, Kajakroere, SUP og Rospinning.