Rospinning

Hej rospinnere!

Al rospinning er lukket ned, foreløbig til 10. maj.

Mandag kl. 17:30-18:30 Solvejg
Onsdag kl. 17:00-18:00 Anne
Onsdag kl. 18:30-19:30 Birgitte
Torsdag kl. 17:30-18:30 Birgitte

Som udgangspunkt kan man kun have én fast plads. Med en fast plads, er man stadig forpligtet på, at finde en afløser, når man ikke selv kan deltage.

Rohilsen og ønsket om mange sjove og svedige timer.

Rospinningsinstruktørerne.


Daghold.

Mandag kl.  9:30 – 10:30.    Jørgen.

Onsdag kl.   9:00 – 10:00     Eva.

Torsdag kl. 10:00 – 11:00     Britta. (Jørgen)

“Byttelisten” på Facebook kører videre, så der kan man være heldig af få en ekstra tur. Med en fast plads, er man stadig forpligtet på, at finde en afløser, når man ikke selv kan deltage.

Rohilsen og ønsket om mange sjove og svedige timer  Rospinningsinstruktørerne.

 


Hej Rospinnere.
Det er i roklubbens bestyrelse besluttet, at vi alle skal hjælpe til med at rengøre rospinningslokalet.
Der er lavet en plan for, hvilke hold, der har ansvaret for rengøring på ugebasis.
Holdene skal selv finde ud af, hvem og hvornår i “deres” uge der bliver gjort rent.
Det behøver ikke være i forbindelse med rospinning.
Hvis vi deles om opgaven, så bliver det ikke mange gange, vi hver især skal tage en tørn.
Planen hænger i rospinningslokalet, og der står også hvilke opgaver “rengøring” indbefatter.                                          

Hvis du ikke har en nøgle til roklubben kan du få en (depositum kr. 200,00) eller låne en når du vil gøre rent. Kontakt Jørgen 2088 8564.

Rohilsen fra bestyrelse og instruktører.


Romaskinerne kan frit bruges af klubbens medlemmer, når der ikke er rospinning.

Rospinning instruktører:

Birgitte:            3144 1322

Solvejg:           2984 9351

Anne:               5095 0136

Eva:                 2276 2907

Britta:               6067 5544

Klub for roere, kajakroere og rospinning.