Nyt fra bestyrelsen


 

 

Bestyrelsesmøde fredag den 4 juni 2021.

 1. Konstituering af ny bestyrelse.

Formand: Kenneth Richardt Jensen.

Næstformand: Axel Holger Pedersen.

Kasserer: Jørgen Birk.

Sekretær: Gitte Thodberg.

Bestyrelsesmedlem: Tommy Jespersen.

Revisor: Lars Marquart.

Suppleant: Birgitte Lindhardt

Jens Kristian Madsen

 1. Peter Bengtson og Magdasminde fonden. Fonds penge som kan søges til roklubben.
 1. Orientering af medlemstal. 96 betalte medlemmer. Der forventes tilgang i løbet af sommeren.
 1. Økonomi. 140.000 i kassen. Forventet omkostninger 25.000.
 1. Indvielse af coastelbåd evt lørdag den 19 juni. Niels og Birgitte kan. Det annonceres først 2-3 dage før af hensyn til vejret, samt corona restriktioner. Det forventes at blive afholdt kl 11.00. Der serveres øl-vand.
 1. Test af oppustelige veste. Vi har 3 patroner, fra tryg fonden. Vand temperaturen er ved at være 17-18 grader, så de kan prøves af.

 

Ordinær Generalforsamling søndag den 30. maj 2021 kl. 10.00

17 medlemmer deltog i generalforsamlingen.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent                       Jens Chr. Madsen, valgt til dirigent.
 1. Formandens beretning for 2020            Annette Leffers.
 1. Fremlæggelse af regnskab for 2020              Jørgen Birk.
 1. Valg til bestyrelse samt suppleanter:

Bestyrelsen:         På valg er:

Annette Leffers                                                  Modtager ikke genvalg

                                                         Tommy Jespersen valgt til bestyrelsen.

Inge Boller                                                         Modtager ikke genvalg

                                                      Axel Holger Pedersen valgt til bestyrelsen.

Jørgen Birk                                                         Modtog genvalg.

Suppleanter:

På valg er:

Jens Christian Madsen                                      Modtog genvalg.

 1. Valg af revisorer:

På valg er:

Tonni Iversen (Udmeldt af klubben)      Lars Marquart valgt til revisor.

 1.  Evt.

 


Formandens beretning – Løgstør Roklub 2020

Det er det mest mærkværdige år, der skal skrives beretning om. Ingen standerhejsning og ingen fælles rengøring af Klubben. Generalforsamlingen måtte vente med at blive afholdt til 14. juni i
lånte lokaler, så vi kunne overholde myndighedernes krav om afstand mv. Standerstrygningen kunne vi heller ikke mødes om, så den blev filmet og lagt ud til medlemmerne.
Generelt har hele denne sæson budt på ændringer jævnligt, så klubben overholdt reglerne i forbindelse med COVID-19. Bl.a. blev klublokalet inddraget til rospinningrum, så arealkrav kunne
opfyldes. Efterfølgende blev Klubben lukket ned som foreskrevet.
Alle vores tidligere tiltag med sociale arrangementer mv. har vi ikke kunnet følge op på, så sæsonen har været meget tam. Forhåbentlig er der lys forude!
Lyspunktet for Løgstør Roklub i dette år, har været indkøb af en Coastalbåd. Klubben fik tilskud fra DIF/DGI’s Foreningspulje, Jutlanderbank, Bengtsson Fonden samt Vesthimmerlands
Materialetilskudspulje. En fantastisk båd, som der givetvis vil blive rift om i den kommende sæson.
Medlemstal:
Medlemstallet er pt. 93
Sidste sæson var det 135
Både på vandet:
Kajakker på vandet: 364 mod 517 i 2019
Robåde/roere på vandet: 53 mod 92/253 mod 446 i 2019
Coastalbåden: 12 gange på vandet/24 roere
Rospinnere: 603 mod 1388 i 2019
SUP: 106 mod 197 i 2019
Tallene taler deres tydelige sprog – det har været en meget atypisk sæson.
Der skal lyde en tak til alle medlemmer for jeres forståelse for alle bestyrelsens mange ændringer af retningslinjer gennem sæsonen. Lad os håbe, at vacciner m.m. kan gøre den kommende sæson til et brag af en sæson. Løgstør Roklubs bestyrelse krydser fingre for, at I alle stadig vil være medlemmer af klubben trods pandemiens indgreb i vores klubliv.
På bestyrelsens vegne ønskes I alle en rigtig god sæson!
Annette Leffers
Formand.

 

Jeg har desværre fået slettet tidligere opslag.

Håber de kan findes igen, og lagt tilbage her på siden.

9-6-2021.  Jørgen

 

Klub for roere, kajakroere og rospinning.