Aktiviteter

2021.


                     Kom til Standerstrygning                                      fredag den1 . oktober kl. 16:30

Når standeren er strøget er roklubben vært ved suppe og flutes.

Lørdag den 19. juni kl. 11:00 døbte vi vores nye coastalbåd og demonstrerede hvordan man udløser de oppustelige redningsveste.

Coatalbåden blev døbt LIVØ.

Efter dåb af coastalbåden blev de oppustelige veste demonstret hvordan de virker. 3 medlemmer med vest på springer i kanalen og udløser vesten.

Har du lyst vil Birgitte eller Niels ro en prøvetur med dig.


Kajak – fællesroning/klubaften.

Hver tirsdag aften kl. 19:00 til ca. 21:00.

Første gang tirsdag den 8. juni.

Vi ror efter evne og vil måske lave 2 hold. Et hold som starter ud med lidt kortere tur (5-6 km.), og et hold for dem der vil ro lidt længere (måske 10 km.)


Forslag til klubtur.


Årshjul”  Løgstør Roklub 


                                        2021

Januar

 

Nytårstaffel – Vi ønsker hinanden godt nytår med lidt boblevand og et stykke kransekage.

Svømmehal

Februar

 

 

 

Vinsmagning: Medbring din ”yndlingsvin”, fortæl lidt om den, og lad os alle smage den.

Efterse alle Klubbens svømmeveste

Svømmehal

Marts

 

Svømmehal

Rengøring – Klargøring til ny sæson

Standerhejsning kl. 10 – Generalforsamling kl. 10.10

April

 

 
Svømmehal : Onsdag den 21. april                                             kl. 18:30 til 20:30
Maj

 

  Klubtur: ”Løvspringstur”

Svømmehal: Onsdag den 19. maj                                              kl. 18:30 til 20:30

Kursus for nye kajakroere

Øveaftener på fjoden mhp. at aflægge prøve/kajakbevis

Juni

 

  Klubtur: ”Isens Dag” – Ryå Mejeri. Vi ror fra Birkelse eller fra Ryå Bådelaug/Skeelslund  til Ryå Mejeri og retur. Hvis nogle ønsker at ro til Aalborg planlægger man selv hjemtransporten.

Øveaftener på fjorden mhp. at aflægge prøve/kajakbevis

Juli

 

  Klubtur:

Øveaften med redningsøvelser.

August

 

  Klubtur:
September

 

Træskibssejlads – Limfjorden rundt. Hyggeaften i klubben samt en tur på fjorden for at se på træskibene, hvis vejret tillader det.

Teknikdag i rospinning

Svømmehal

Oktober

 

 

Standerstrygning og hygge.

Fredag den 1. oktober kl. 16:30                                                suppe og flutes.

November

 

  Svømmehal
December

 

13/12 Luciaoptog – Egen kajak pyntes med lys mv. Vi ror på Kanalen, synger Luciasangen og afslutter med luciabrød, ost og rødvin i klubben.

Limfjordsmuseets jubilæum i 2014

Klub for roere, kajakroere og rospinning.