Aktiviteter

 

 

2019.

 


 

 

Sommerfest 2019
Lørdag d. 24. august kl 18:00.
Der vil være fællesspisning og mulighed for “en sving om”.
Nærmere detaljer kommer senere, men sæt kryds i kalenderen allerede nu.
Hilsen festkomiteen.
Inger, Kirsten og Stig.

Klubaften og fællesroning.

Hver tirsdag aften kl. 18:30.

Kære medlemmer i LR.
I denne sæson holder vi klubaften om tirsdagen kl. 18.30, første gang 14. maj. Vi mødes i klublokalet og aftaler nærmere og tager derefter på vandet.
For alle gælder: Husk at udfylde papir på svømmefærdigheder!
Ang. SUP så skal der bæres våddragt, da vandet er koldt. Der er plads til 7, og det er først til mølle!!! Ved flere tilmeldte har disse førsteprioritet kommende klubaften. Ingen SUP 21. maj (Instruktørerne er på ferie)
Tilmelding til SUP på sms til Birgitte 31441322

 


 

Årshjul”  Løgstør Roklub 2019

 

Januar

 

20/1 Nytårstaffel – Vi ønsker hinanden godt nytår med lidt boblevand og et stykke kransekage.

Svømmehal

Februar

 

 

16/2

 

 

Vinsmagning: Medbring din ”yndlingsvin”, fortæl lidt om den, og lad os alle smage den.

Besøg fra DFfR – sikkerhed mv.

Efterse alle Klubbens svømmeveste

Svømmehal

Marts

 

3/3

 

30/3

31/3

Fastelavn med en form for tøndeslagning i Kanalen/under den hvide bro.

Svømmehal

Rengøring – Klargøring til ny sæson

Standerhejsning kl. 10 – Generalforsamling kl. 10.10

April

 

  Svømmehal
Maj

 

 

 

 

 

 

24/5-

26/5

Klubtur: ”Løvspringstur”

”Søsætning” af SUP-boards

Svømmehal

Kursus for nye kajakroere

Øveaftener på fjoden mhp. at aflægge prøve/kajakbevis

”Havkajakfestival” på Gjøl  24/5-26/5. DGI regi.

 

Juni

 

 

 

 

 

 

 

Klubtur: ”Isens Dag” – Ryå Mejeri. Vi ror fra Birkelse eller fra Ryå Bådelaug/Skeelslund  til Ryå Mejeri og retur. Hvis nogle ønsker at ro til Aalborg planlægger man selv hjemtransporten.

Øveaftener på fjorden mhp. at aflægge prøve/kajakbevis

”Vis dit rovand”: Frederik d. VII’s Kanal + Limfjordsmuseet. Arrangementet er planlagt i samarbejde med DGI og Havkajak Nord. (Løgstør Roklub arrangerer turen)

Juli

 

 

 

Klubtur:

Øveaften med redningsøvelser.

August

 

  Klubtur: Løgstør – Nibe.  Her er muligheden for at træne sig op til at kunne ro 25 km og afprøve distancen. Der vil dog være mulighed for at gå i land i Staun.

”Vis dit rovand”: Skagen – Rotur til Grenen

Arrangementet er planlagt i samarbejde med DGI og Havkajak Nord. (Skagen Havkajakklub arrangerer turen)

September

 

9/9

 

 

 

Træskibssejlads – Limfjorden rundt. Hyggeaften i klubben samt en tur på fjorden for at se på træskibene, hvis vejret tillader det.

Teknikdag i rospinning

”Vis dit rovand”: ”Is-tur” på Ryå

Arrangementet er planlagt i samarbejde med DGI og Havkajak Nord. (Gjøl Ro & Kajakklub arrangerer turen)

Svømmehal

Oktober

 

  ”Lyserød lørdag” – Støt brysterne / Aalborg

Arrangementet er planlagt i samarbejde med DGI og Havkajak Nord

Svømmehal

Klubtur: ”Løvfaldstur” og ”Spis-sammen” om aftenen

Standerstrygning og hygge

November

 

  Svømmehal
December

 

13/12 Luciaoptog – Egen kajak pyntes med lys mv. Vi ror på Kanalen, synger Luciasangen og afslutter med luciabrød, ost og rødvin i klubben.

Limfjordsmuseets jubilæum i 2014

Klub for roere, kajakroere og rospinning.