Aktiviteter

 

 

2019.

 

Rengøring af klubhuse.

Lørdag den 30. marts, rengøring af klubhuse og materiel.

Vi gør rent fra kl. 10:00 til 12:00.

Kl.12:00 er klubben vært ved en lettere frokost til rengøringsholdet.

Mød op til et par hyggelige timer.


Standerhejsning og generalforsamling.

Søndag den 31. marts kl. 10:00 (husk sommertid starter) afholder vi standerhejsning og generalforsamling for roklubbens medlemmer.


Onsdag den 3. april kl. 19:00-20:30.

Redningsøvelser med kajak i svømmehal                  Trænger du til at genopfriske makkerredning og selvredning her inden sæsonnen starter.                                                                                               Vi mødes ved roklubben kl. 18:00 og læsser kajakker.            Tilmelding til Jørgen 2088 8564.

Tilmeldte: Inge B – Annette – Eva – Inger P – Dorthe – Inge Larsen – Anne Mette.


Årshjul”  Løgstør Roklub 2019

 

Januar

 

20/1 Nytårstaffel – Vi ønsker hinanden godt nytår med lidt boblevand og et stykke kransekage.

Svømmehal

Februar

 

 

16/2

 

 

Vinsmagning: Medbring din ”yndlingsvin”, fortæl lidt om den, og lad os alle smage den.

Besøg fra DFfR – sikkerhed mv.

Efterse alle Klubbens svømmeveste

Svømmehal

Marts

 

3/3

 

30/3

31/3

Fastelavn med en form for tøndeslagning i Kanalen/under den hvide bro.

Svømmehal

Rengøring – Klargøring til ny sæson

Standerhejsning kl. 10 – Generalforsamling kl. 10.10

April

 

  Svømmehal
Maj

 

 

 

 

 

 

24/5-

26/5

Klubtur: ”Løvspringstur”

”Søsætning” af SUP-boards

Svømmehal

Kursus for nye kajakroere

Øveaftener på fjoden mhp. at aflægge prøve/kajakbevis

”Havkajakfestival” på Gjøl  24/5-26/5. DGI regi.

 

Juni

 

 

 

 

 

 

 

Klubtur: ”Isens Dag” – Ryå Mejeri. Vi ror fra Birkelse eller fra Ryå Bådelaug/Skeelslund  til Ryå Mejeri og retur. Hvis nogle ønsker at ro til Aalborg planlægger man selv hjemtransporten.

Øveaftener på fjorden mhp. at aflægge prøve/kajakbevis

”Vis dit rovand”: Frederik d. VII’s Kanal + Limfjordsmuseet. Arrangementet er planlagt i samarbejde med DGI og Havkajak Nord. (Løgstør Roklub arrangerer turen)

Juli

 

 

 

Klubtur:

Øveaften med redningsøvelser.

August

 

  Klubtur: Løgstør – Nibe.  Her er muligheden for at træne sig op til at kunne ro 25 km og afprøve distancen. Der vil dog være mulighed for at gå i land i Staun.

”Vis dit rovand”: Skagen – Rotur til Grenen

Arrangementet er planlagt i samarbejde med DGI og Havkajak Nord. (Skagen Havkajakklub arrangerer turen)

September

 

9/9

 

 

 

Træskibssejlads – Limfjorden rundt. Hyggeaften i klubben samt en tur på fjorden for at se på træskibene, hvis vejret tillader det.

Teknikdag i rospinning

”Vis dit rovand”: ”Is-tur” på Ryå

Arrangementet er planlagt i samarbejde med DGI og Havkajak Nord. (Gjøl Ro & Kajakklub arrangerer turen)

Svømmehal

Oktober

 

  ”Lyserød lørdag” – Støt brysterne / Aalborg

Arrangementet er planlagt i samarbejde med DGI og Havkajak Nord

Svømmehal

Klubtur: ”Løvfaldstur” og ”Spis-sammen” om aftenen

Standerstrygning og hygge

November

 

  Svømmehal
December

 

13/12 Luciaoptog – Egen kajak pyntes med lys mv. Vi ror på Kanalen, synger Luciasangen og afslutter med luciabrød, ost og rødvin i klubben.

Limfjordsmuseets jubilæum i 2014

Klub for roere, kajakroere og rospinning.