Aktiviteter

2019.


Hej medlemmer af Løgstør Roklub

Så er efteråret startet og vi skal ha lavet hold til rospinning.

Der bliver udbudt følgende aftenhold, hvor Anne, Birgitte og Solvejg vil være instruktører.

Mandag kl. 17:30-18:30 Solvejg
Onsdag kl. 17:00-18:00 Anne
Onsdag kl. 18:30-19:30 Birgitte
Torsdag kl. 17:30-18:30 Birgitte

Skriv besked til annebirk2@gmail.com med dit ønske om plads. Du skal komme med en første og en anden prioritet, da det ikke er sikkert, at vi kan efterkomme alles ønsker.

Som udgangspunkt kan man kun have én fast plads. Med en fast plads, er man stadig forpligtet på, at finde en afløser, når man ikke selv kan deltage.

(Du skal have betalt dit kontingent, for at komme i betragtning til en fast plads.)

Sidste frist for tilmelding er den 15/9-19. Sæsonstart bliver mandag den 30/9-19.
Listen med hold vil blive sendt ud på SMS og på Facebook.

Rohilsen og ønsket om mange sjove og svedige timer.

Rospinningsinstruktørerne.


Svømmehalstider i Rønbjerg svømmehal i det kommende vinterhalvår.

Til træning med SUP og kajakker er det nødvendigt med tilmelding.  Vi sender sms med tilmelding.

Svømmehal 2019 & 2020
2019 13. nov kl. 19:00 til 20:30 Svømning
11. dec kl. 19:00 til 20:30 SUP
2020 8. jan kl. 18:30 til 20:30 Kajak
22. jan kl. 19:00 til 20:30 Svømning
12. febr kl. 18:30 til 20:30 Kajak
26. febr kl. 19:00 til 20:30 Svømning
11. marts kl. 18:30 til 20:30 Kajak
25. marts kl. 19:00 til 20:30 Svømning
22. april kl. 18:30 til 20:30 Kajak
13. maj kl. 18:30 til 20:30 Kajak

Tilmelding til SUP på sms til Birgitte 31441322


Årshjul”  Løgstør Roklub 2019

 

Januar

 

20/1 Nytårstaffel – Vi ønsker hinanden godt nytår med lidt boblevand og et stykke kransekage.

Svømmehal

Februar

 

 

16/2

 

Vinsmagning: Medbring din ”yndlingsvin”, fortæl lidt om den, og lad os alle smage den.

Besøg fra DFfR – sikkerhed mv.

Efterse alle Klubbens svømmeveste

Svømmehal

Marts

 

3/3

30/3

31/3

Fastelavn med en form for tøndeslagning i Kanalen/under den hvide bro.

Svømmehal

Rengøring – Klargøring til ny sæson

Standerhejsning kl. 10 – Generalforsamling kl. 10.10

April

 

  Svømmehal
Maj

 

 

24/5-

26/5

Klubtur: ”Løvspringstur”

”Søsætning” af SUP-boards

Svømmehal

Kursus for nye kajakroere

Øveaftener på fjoden mhp. at aflægge prøve/kajakbevis

”Havkajakfestival” på Gjøl  24/5-26/5. DGI regi.

 

Juni

 

  Klubtur: ”Isens Dag” – Ryå Mejeri. Vi ror fra Birkelse eller fra Ryå Bådelaug/Skeelslund  til Ryå Mejeri og retur. Hvis nogle ønsker at ro til Aalborg planlægger man selv hjemtransporten.

Øveaftener på fjorden mhp. at aflægge prøve/kajakbevis

”Vis dit rovand”: Frederik d. VII’s Kanal + Limfjordsmuseet. Arrangementet er planlagt i samarbejde med DGI og Havkajak Nord. (Løgstør Roklub arrangerer turen)

Juli

 

  Klubtur:

Øveaften med redningsøvelser.

August

 

  Klubtur: Løgstør – Nibe.  Her er muligheden for at træne sig op til at kunne ro 25 km og afprøve distancen. Der vil dog være mulighed for at gå i land i Staun.

”Vis dit rovand”: Skagen – Rotur til Grenen

Arrangementet er planlagt i samarbejde med DGI og Havkajak Nord. (Skagen Havkajakklub arrangerer turen)

September

 

9/9 Træskibssejlads – Limfjorden rundt. Hyggeaften i klubben samt en tur på fjorden for at se på træskibene, hvis vejret tillader det.

Teknikdag i rospinning

”Vis dit rovand”: ”Is-tur” på Ryå

Arrangementet er planlagt i samarbejde med DGI og Havkajak Nord. (Gjøl Ro & Kajakklub arrangerer turen)

Svømmehal

Oktober

 

  ”Lyserød lørdag” – Støt brysterne / Aalborg

Arrangementet er planlagt i samarbejde med DGI og Havkajak Nord

Svømmehal

Klubtur: ”Løvfaldstur” og ”Spis-sammen” om aftenen

Standerstrygning og hygge

November

 

  Svømmehal
December

 

13/12 Luciaoptog – Egen kajak pyntes med lys mv. Vi ror på Kanalen, synger Luciasangen og afslutter med luciabrød, ost og rødvin i klubben.

Limfjordsmuseets jubilæum i 2014

Klub for roere, kajakroere og rospinning.