Aktiviteter

2020.


Forslag til klubtur.

Generalforsamling

Afholdes når situationen ændrer sig.

Vi indkalder via sms når vi finder en dato.

     Dagsorden:

  1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Birgitte Lindhard.
  1. Formandens beretning for 2019. Annette Leffers
  1. Fremlæggelse af regnskab for 2019.                      Jørgen Birk.
  1. Valg til bestyrelse samt suppleanter.

På valg er.      Eva Søjberg.                        modtager ikke genvalg.

Bestyrelsen foreslår   Gitte Thodberg.

Kristine Ingemann.             modtager ikke genvalg.

Bestyrelsen foreslår    Kenneth Jensen.

Suppleanter.   Birgitte Lindhard                modtager genvalg.

  1. Valg af revisorer.

På valg er.      Gitte Thodberg.

Hvis hun bliver valgt til bestyrelsen .    Bestyrelsen foreslår                                                                                                           Bjarne Svenstrup.

6.Indkomne forslag.

Opdatering af klubbens love.                    Annette Leffers

Ændring af kontingent fra 500 kr. til 550 kr.     Jørgen Birk

  1. Eventuelt.

Svømmehalstider i Rønbjerg svømmehal

Til træning med kajakker er det nødvendigt med tilmelding.  Vi sender sms med tilmelding.

Svømmehal 2019 & 2020
2019 13. nov kl. 19:00 til 20:30 Svømning
2019 11. dec kl. 19:00 til 20:30 SUP
2020 8. jan kl. 18:30 til 20:30 Kajak
2020 22. jan kl. 19:00 til 20:30 Svømning
2020 12. febr kl. 18:30 til 20:30 Kajak
2020 26. febr kl. 19:00 til 20:30 Svømning
2020 11. marts kl. 18:30 til 20:30 Kajak
2020 25. marts kl. 19:00 til 20:30 Svømning
2020 22. april kl. 18:30 til 20:30 Kajak
2020 13. maj kl. 18:30 til 20:30 Kajak

Årshjul”  Løgstør Roklub 

 

Januar

 

Nytårstaffel – Vi ønsker hinanden godt nytår med lidt boblevand og et stykke kransekage.

Svømmehal

Februar

 

 

 

Vinsmagning: Medbring din ”yndlingsvin”, fortæl lidt om den, og lad os alle smage den.

Besøg fra DFfR – sikkerhed mv.

Efterse alle Klubbens svømmeveste

Svømmehal

Marts

 

Fastelavn med en form for tøndeslagning i Kanalen/under den hvide bro.

Svømmehal

Rengøring – Klargøring til ny sæson

Standerhejsning kl. 10 – Generalforsamling kl. 10.10

April

 

  Svømmehal
Maj

 

  Klubtur: ”Løvspringstur”

”Søsætning” af SUP-boards

Svømmehal

Kursus for nye kajakroere

Øveaftener på fjoden mhp. at aflægge prøve/kajakbevis

”Havkajakfestival” på Gjøl  24/5-26/5. DGI regi.

 

Juni

 

  Klubtur: ”Isens Dag” – Ryå Mejeri. Vi ror fra Birkelse eller fra Ryå Bådelaug/Skeelslund  til Ryå Mejeri og retur. Hvis nogle ønsker at ro til Aalborg planlægger man selv hjemtransporten.

Øveaftener på fjorden mhp. at aflægge prøve/kajakbevis

”Vis dit rovand”: Frederik d. VII’s Kanal + Limfjordsmuseet. Arrangementet er planlagt i samarbejde med DGI og Havkajak Nord. (Løgstør Roklub arrangerer turen)

Juli

 

  Klubtur:

Øveaften med redningsøvelser.

August

 

  Klubtur: Løgstør – Nibe.  Her er muligheden for at træne sig op til at kunne ro 25 km og afprøve distancen. Der vil dog være mulighed for at gå i land i Staun.

”Vis dit rovand”: Skagen – Rotur til Grenen

Arrangementet er planlagt i samarbejde med DGI og Havkajak Nord. (Skagen Havkajakklub arrangerer turen)

September

 

Træskibssejlads – Limfjorden rundt. Hyggeaften i klubben samt en tur på fjorden for at se på træskibene, hvis vejret tillader det.

Teknikdag i rospinning

”Vis dit rovand”: ”Is-tur” på Ryå

Arrangementet er planlagt i samarbejde med DGI og Havkajak Nord. (Gjøl Ro & Kajakklub arrangerer turen)

Svømmehal

Oktober

 

  ”Lyserød lørdag” – Støt brysterne / Aalborg

Arrangementet er planlagt i samarbejde med DGI og Havkajak Nord

Svømmehal

Klubtur: ”Løvfaldstur” og ”Spis-sammen” om aftenen

Standerstrygning og hygge

November

 

  Svømmehal
December

 

13/12 Luciaoptog – Egen kajak pyntes med lys mv. Vi ror på Kanalen, synger Luciasangen og afslutter med luciabrød, ost og rødvin i klubben.

Limfjordsmuseets jubilæum i 2014

Klub for roere, kajakroere og rospinning.