Velkommen

Kanalvejen 27-29, 9670 Løgstør.


Roklubben afholder standerhejsning      søndag den 31. marts kl. 10:00 og          ordinær generalforsamling kl. 10:10 for klubbens medlemmer.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.    Bestyrelsen foreslår Birgitte Lindhard
  1. Formandens beretning for 2018.            Annette Leffers
  1. Fremlæggelse af regnskab for 2018.          Jørgen Birk
  1. Valg til bestyrelse samt suppleanter:

På valg er:                  Annette Leffers       Villig til at modtage genvalg

Inge Boller                 Villig til at modtage genvalg

Jørgen Birk                  Villig til at modtage genvalg

Suppleanter:                Bestyrelsen foreslår Birgitte Lindhard

Bestyrelsen foreslår Jens Christian Madsen

  1.   Valg af revisorer:

På valg er.                  Tonni Iversen                      Villig til genvalg

Gitte Thodberg                   Villig til genvalg

  1. Indkomne forslag:

Orientering om Løgstør Roklubs Reglement. v/Annette Leffers

  1. Eventuelt.

 

 


Vil du være med.

Roklubben tilbyder aktiviteter for roere.

Kajakroere.

Rospinning (roning på romaskiner i takt til musik).

SUP (Stand  Up Paddling) fra foråret 2019.

Løgstør Roklub udvider aktiviteterne med SUP – boards fra foråret 2019

Løgstør Roklub (en af byens ældste idrætsklubber) har med god støtte fra DIF og DGI’s foreningspulje netop anskaffet seks Stand Up Padle – boards.

Med dette nye initiativ kan klubbens ca. 140 medlemmer komme til at boltre sig endnu mere i såvel Frederik d. 7.’s Kanal som på Limfjorden. Bestyrelsen i Løgstør Roklub håber, at disse populære ”brædder” også vil trække flere lidt yngre voksne medlemmer til klubben.

I klubben ser man den nye aktivitet som et godt og spændende supplement til de eksisterende aktiviteter. Fra næste forår vil man altså som medlem af Løgstør Roklub kunne deltage i ”almindelig” roning, kajakroning, rospinning (tørroning) og som nævnt også padling på SUP-boards samt diverse sociale arrangementer.

 


 
2015-10-03_18-42-02_HDR

 

Interesseret – så ring! Se og bliv medlem. 

Vi glæder os at at se dig i roklubben.

 

 

Klub for roere, kajakroere og rospinning.